Parenteel van Hendrik Frugte (Fruchte)

I. Hendrik Frugte (Fruchte), geb. Linschooterhaar 22 sept. 1803, klompenmaker 1837-, † Barwoutswaarder 29 sept. 1872, zn. van Johan Heinrich Fruchte en Margaretha Alida Opten, tr. 1e Linschoten 6 nov. 1828 Susanne Ten Feld, geb. Arnhem 5 juni 1803, Dienstmaagd 1828-, † Barwoutswaarder 12 juni 1866; tr. 2e Barwoutswaarder 10 mei 1867 Sanna De Jong, geb. Bodegraven 22 okt. 1824, † Waarder 6 jan. 1903.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik, volgt IIa.
2. Theodora Fruchte, geb. Linschoten 2 april 1831, † Kamerik 18 juni 1901, tr. Kamerik Houtdijken 24 okt. 1856 Lambertus Van Vliet, geb. Linschoten 20 maart 1827, Timmermansknecht 1856-, † Kamerik 26 april 1902.
3. Grietje Alida Fruchte, geb. Linschoten 5 febr. 1832, † ald. 16 febr. 1832.
4. Margrieta Alida Fruchte, geb. Linschoten 28 juni 1833, † ald. 7 febr. 1834.
5. Hermanus Fruchte, geb. Linschoten 11 jan. 1835, † ald. 11 sept. 1847.
6. Karel, volgt IIb.
7. Willem Fruchte, geb. Linschoten 18 mei 1839, † ald. 18 nov. 1839.
8. Willem Fruchte, geb. Linschoten 5 nov. 1840, † ald. 6 nov. 1840.
9. N.n. Fruchte, geb. Linschoten 13 dec. 1841, † ald. 13 dec. 1841.
10. Albertus, volgt IIc.

IIa. Hendrik Frugte, geb. Linschoten 4 sept. 1829, Opzichter stadskantoor Amsterdam, Arbeider Lisse, † Amsterdam 7 sept. 1897, tr. Lisse 1 dec. 1859 Wilhelmina Brouwer, geb. Hillegom 6 maart 1833, † Amsterdam 15 juli 1881.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt IIIa.
2. Albertus, volgt IIIb.
3. Karel Frugte, geb. Hiillegom 8 nov. 1863, Hospitaalbediende, † Indië 1894.
4. Cornelis Lubertus, volgt IIIc.
5. Pieter, volgt IIId.

IIIa. Hendrik Frugte, geb. Lisse 14 jan. 1860, wijnkopersknecht 1883-, Bediende 1884-, Bediende 1894-, wijnkopersknecht 1911-, winkelier 1917-, † Amsterdam 28 juni 1928, tr. 1e Amsterdam 31 okt. 1883 Cornelia Geertruida Schrunder, geb. Amsterdam 28 juli 1862, † ald. 15 jan. 1914; tr. 2e Amsterdam 9 maart 1916 (echtsch. ingeschr. ald. 28 april 1919) Geertje Faber, geb. Leeuwarden 1871.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wilhelmina Frugte, geb. Amsterdam 11 aug. 1884, † ald. 9 maart 1967.
2. Hendricus Franciscus Frugte, geb. Amsterdam 22 april 1887, † ald. 27 febr. 1888.
3. Franciscus Hermanus Hendrik Frugte, geb. Amsterdam 1889, kelner 1911-, tr. Amsterdam 7 dec. 1911 Christina Everarda Siteur, geb. Maarssen 1886.
4. Henrica Frugte, geb. Amsterdam 23 juni 1891, † ald. 1 mei 1979, tr. Amsterdam 15 mei 1917 Frederik Antoon van Bruggen, geb. Amsterdam 1886, kantoorbediende.
5. Hendrik Frugte, geb. Amsterdam 20 sept. 1894, † ald. 31 aug. 1958, tr. Amsterdam 15 mei 1919 Henrietta Jakoba Slokker, geb. Muiden 1891.

IIIb. Albertus Frugte, geb. Hillegom 28 sept. 1861, Bediende, Koffiehuishouder 1897-, kelner 1900-, cafehouder 1916-, † 2 nov. 1933, tr. Amsterdam 24 april 1884 Christina Angenita Louisa Hankart, geb. Amsterdam 9 sept. 1862.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt IVa.
2. Catherina Francina, volgt IVb.
3. Maria Christina Frugte, geb. Amsterdam 1889, tr. Amsterdam 11 aug. 1910 Nicolaas Thime, geb. Amsterdam 1884, Timmerman.
4. Johanna Frugte, geb. Amsterdam 10 okt. 1890, tr. Amsterdam 1 juni 1911 Willem Hendrik Swart, geb. Leeuwarden 1881, Metaalslijper.
5. N.n. Frugte, levenloos kind, geb. Amsterdam 8 april 1893.
6. Henderika Johanna Theodora Frugte, geb. Amsterdam 21 april 1894, † 1965, tr. Amsterdam 1 juni 1922 Cornelis Roijé, geb. Amsterdam 1892, chauffeur 1922-.
7. Albertus, volgt IVc.
8. Christina Angenita Louisa Frugte, geb. Amsterdam 3 sept. 1900, tr. 1e Amsterdam 12 sept. 1917 (echtsch. ingeschr. ald. 20 mei 1927) Johan Ros, geb. Amsterdam 1898; tr. 2e Amsterdam 22 maart 1928 Arie Johan Daniel De Bruin, geb. Amsterdam 1902, ijzerwerker 1928-.

IVa. Hendrik Frugte, geb. Amsterdam 9 maart 1885, tr. Amsterdam 2 dec. 1909 Francina Anna Geertruida Van Brussel, geb. Amsterdam 1886, Handelsreiziger 1909-.
Uit dit huwelijk:

Va. Francina Anna Geertruida Frugte, geb. Amsterdam 20 sept. 1910, † ald. 11 febr. 1944, tr. Amsterdam 13 mei 1931 Benjamin Bachra, geb. Amsterdam 4 febr. 1904.
Uit dit huwelijk:
Francina Anna Geertruida Bachra, geb. Amsterdam 11 sept. 1932.

IVb. Catherina Francina Frugte, geb. Amsterdam 8 juni 1886, † ald. 22 jan. 1944, tr. Amsterdam 6 maart 1912 Gerardus Hendrikus Van Brussel, geb. Alkmaar 1886, Huisschilder 1912-.
Uit dit huwelijk:
1. Johanne Van Brussel.
2. Catherina Francina Van Brussel.

IVc. Albertus Frugte, geb. Amsterdam 18 febr. 1897, † ald. 15 juli 1965, tr. Amsterdam 15 nov. 1916 Annechien Braam, geb. Nieuwer Amstel 24 sept. 1893, Huisschilder 1916-.
Uit dit huwelijk:
1. Albertus Frugte, geb. Gouda 16 febr. 1918, † Neuengamme 10 maart 1945.
2. Cornelis, volgt Vb.
3. Johanna Helena Frugte, geb. Den Haag 5 febr. 1926.
4. Pieter Frugte, geb. Den Haag 13 april 1931.
5. Johan Frugte, geb. Den Haag 23 mei 1933.

Vb. Cornelis Frugte, geb. Den Haag 1 aug. 1921, † ald. 26 mei 1995, tr. Johanna Diedricha Knetemann.
Uit dit huwelijk:

VI. Bertus Frugte, geb. Den Haag 8 febr. 1949, † ald. 26 juni 1996, tr. Joke Boekelman.
Uit dit huwelijk:
1. Maria-Lisa Frugte.
2. Johannes Cornelis Albertus Frugte, geb. Den Haag 7 april 1979.

IIIc. Cornelis Lubertus Frugte, geb. Hillegom 3 dec. 1865, wijnkopersknecht, † Amsterdam 27 sept. 1912, tr. Amsterdam 26 mei 1887 Johanna Maria De Vogel, geb. Amsterdam 23 jan. 1861.
Uit dit huwelijk:
1. Albertus Hermanus Frugte, geb. Amsterdam 1889, † Medemblik 7 aug. 1931.
2. Cornelis Lubertus Frugte, geb. Amsterdam 6 sept. 1889, † ald. 12 jan. 1890.
3. Everdina Johanna Maria Frugte, geb. Amsterdam 9 febr. 1891, † ald. 16 maart 1892.
4. Wilhelmina Johanna Frugte, geb. Amsterdam 28 febr. 1892, kostuumnaaister, † Laren 17 mei 1973, tr. Franeker 8 jan. 1920 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 17 mei 1951) Andreas Noordenbos, geb. Leeuwarden 6 maart 1896, Banketbakker.
5. Johanna Maria Frugte, geb. Amsterdam 1893, † Haarlem 14 sept. 1981, begr. Crematorium Westerveld 17 sept. 1981, tr. Amsterdam 20 nov. 1919 Gerrit Dral, geb. Enkhuizen 12 dec. 1887, Hoofdmachinist MS Berenice KNSM 1940-, † atlantische Oceaan 21 juni 1940, zn. van Klaas en Trijntje De Hart (Wart) en wedr. van Hendrina Bezaan.
6. Wilhelm Cornelis Frugte, geb. 1895, † Ermelo 7 juli 1945, tr. Maria Stip, geb. 1890, † Ermelo 13 febr. 1958.

IIId. Pieter Frugte, geb. Beverwijk 26 jan. 1868, kelner 1896-, Buffetchef 1918-, tr. 1e Amsterdam 30 juli 1896 Jannetje Van Wettum, geb. 1870; tr. 2e Amsterdam 11 juli 1918 (echtsch. ingeschr. ald. 21 juni 1919) Neeltje Moos.
Uit het eerste huwelijk:

IVd. Belia Johanna Wilhelmina Frugte, geb. Amsterdam 26 aug. 1897, † Leiden 7 dec. 1983, tr. 1e Batavia 29 aug. 1919 (echtsch. ingeschr. 1 mei 1931) Felix Constantijn Scholte, geb. Bandjermassin BORNEO 26 dec. 1896, † Haarlem 24 jan. 1978; tr. 2e Amsterdam 17 maart 1932 Lucas Remigius Van Hilst, geb. Amsterdam 11 aug. 1899, Brievenbesteller, † Amsterdam 31 okt. 1979.
Uit het eerste huwelijk:
1. Julia Helena Scholte.
2. Bram Scholte, † 1920.
Uit het tweede huwelijk:
3. Lucia van Hilst, geb. Amsterdam 14 sept. 1935.

IIb. Karel Fruchten, geb. Linschoten 20 juli 1837, Arbeider 1863-, † Leiden 6 dec. 1885, tr. 1e Hillegom 30 aug. 1861 Maria Vermeer, geb. Hillegom 31 maart 1839, † Sassenheim 22 jan. 1862; tr. 2e Haarlemmermeer 18 dec. 1862 Tieske Gerardina De Lange, geb. Norg 15 april 1842, Bloemist 1862-, † Gouda 1 aug. 1883.
Uit het tweede huwelijk:
1. Gerardina Christina Fruchte, geb. Lisse 23 nov. 1863, † Leiden 25 febr. 1918, tr. Gouda 18 maart 1885 Klaas Holsteijn, geb. Amsterdam 11 juni 1859, † Zoeterwoude 21 jan. 1940.
2. Doortje, volgt IIIe.
3. Susanna Fruchten, geb. Alphen aan den Rijn 7 jan. 1870, † ald. 9 dec. 1871.
4. Suzanna, volgt IIIf.
5. Hendrik Casper Lubertus Fruchten, geb. Woerden (Alphen) 24 juni 1874, Koopman, kruideniersknecht, schoenmaker 1894-, † Leiden 15 okt. 1951, tr. Leiden 16 maart 1921 Teuntje Owel, geb. Leiden 30 nov. 1886, † Oegstgeest 30 april 1936.
6. Karel Johannes, volgt IIIg.
7. Tieske Gerardina Fruchte, geb. Gouda 26 aug. 1880, † ald. 8 dec. 1880.

IIIe. Doortje Fruchten, geb. Woerden 6 dec. 1865, † Gouda 1929, tr. Amsterdam 15 sept. 1886 Kornelis Van Streepen, geb. Zoutkamp (Ulrum) 10 mei 1858, † Warnsveld 8 april 1929.
Uit dit huwelijk:
1. Sophia Hendrika van Streepen, geb. Amsterdam omstr. 1890, † Oegstgeest 3 dec. 1945.
2. Cornelia Doortje van Streepen, geb. Amsterdam omstr. 1892, tr. Amsterdam 8 mei 1918 Jeekele Visser, geb. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde omstr. 1885.
3. Jan Franciscus van Streepen, geb. Amsterdam omstr. 1898.

IIIf. Suzanna Fruchten, geb. Alphen 18 april 1872, † Leiden 15 dec. 1927, tr. Leiden 24 mei 1893 Hendricus Lek, geb. Haarlem 18 febr. 1872, † Leiden 24 juli 1938.
Uit dit huwelijk:
1. Hendricus Johannes Lek, geb. Leiden 2 febr. 1895.
2. Gerardina Christina Lek, geb. Leiden 8 sept. 1896, tr. Leiden 1 juni 1921 Cornelis Ligthart Schenk, geb. Leiden omstr. 1891.
3. Karel Lek, geb. Leiden 2 mei 1899.
4. Klaas Lek, geb. Leiden 24 juli 1901, † ald. 25 sept. 1901.
5. Clasina Lek, geb. Leiden 21 juni 1904.
6. Suzanna Lek, geb. Leiden 3 jan. 1908.
7. Klaas Lek, geb. Leiden 6 mei 1911, † ald. 20 nov. 1911.
8. Klaas Lek, geb. Leiden 26 jan. 1913.

IIIg. Karel Johannes Van Fruchten, geb. Gouda 14 febr. 1877, staswerkman, † Leiderdorp 18 maart 1950, begr. Begraafplaats Leiderdorp, tr. Leiden 21 aug. 1901 Jannetje Johanna Van Klaveren, geb. Hazerswoude 1877.
Uit dit huwelijk:
1. Antje Van Fruchten, geb. Leiden 6 juni 1902, † ald. 31 maart 1985, begr. algemene begraafplaats Leiderdorp.
2. Karel Johannes Van Fruchten, geb. Leiden 30 april 1904, † Leeuwarden 24 mei 1991, tr. 13 aug. 1929 Aaltje Hendrika Eisenga, geb. 1908.
3. Gerardina Christina, volgt IVe.
4. Engelbrecht Van Fruchten, geb. Leiden 4 sept. 1906, tr. Leiden 15 aug. 1934 (echtsch. ingeschr. ald. 15 febr. 1940) Johanna Alexandrina Peverelli, geb. Den Haag 6 april 1912, † Sintjansgeleen 24 juli 2011.
5. Willem, volgt IVf.
6. Clasina Van Fruchten, geb. Leiderdorp 29 april 1912, † Leiden 22 dec. 1939.
7. Maria Van Fruchten, geb. Leiden 1918, † ald. 9 jan. 1919.

IVe. Gerardina Christina Van Fruchten, geb. Leiden 3 juni 1905, tr. A. De Lijster.
Uit dit huwelijk:
Gerardina Christina De Lijster, geb. 1934.

IVf. Willem Van Fruchten, geb. Leiden 17 juni 1908, † ald. 17 sept. 1965, tr. Leiden 23 juli 1930 Arina Klazina Dam, geb. Woubrugge 1913.
Uit dit huwelijk:
1. Jannie, volgt Vc.
2. Willem Van Fruchten, geb. Leiden 26 sept. 1940.

Vc. Jannie Van Fruchten, geb. Leiden, tr. C.a. Korevaar.
Uit dit huwelijk:
Paula Korevaar, geb. 24 dec. 1958.

IIc. Albertus Fruchte, geb. Linschoten 23 mei 1846, klompenmaker volgens aktes, wolgaarder??, † Kamerik 27 febr. 1917, tr. Kamerik 20 nov. 1874 Ariaantje Bol, geb. Waarder 21 sept. 1850, † Kamerik 24 juni 1924.
Uit dit huwelijk:
1. Susanna Adriana Fruchte, geb. Kamerik 31 okt. 1875, † ald. 15 febr. 1876.
2. N.n. Fruchte, geb. Kamerik 30 jan. 1877, † ald. 30 jan. 1877.
3. Mijntje Fruchte, geb. Kamerik 30 april 1878, † ald. 25 juli 1886.
4. Hendrik Fruchte, geb. Kamerik 27 juni 1879, † ald. 18 febr. 1880.
5. Susanna Fruchte, geb. Kamerik 10 maart 1881.
6. Adriana Fruchte, geb. Kamerik 5 mei 1884.


Gegenereerd met Aldfaer 6.1 op 1 febr. 2018 14:02:27
Bestand C:\Users\Karel\OneDrive\Aldfaer\Aldfaer bestanden\frugte