Parenteel van Henry Upson (Upton)

I. Henry Upson (Upton), ged. Shotley, Suffolk, Engeland 18 april 1686, tr. 25 okt. 1731 Sarah Amus.
Uit dit huwelijk:

II. Thomas Opten, geb. Woodbridge Suffolk Engeland 1731, † Kalkriese 12 dec. 1800, tr. Anna Gerdrud Köpkes, ged. Engter 6 jan. 1733, † ald. 12 jan. 1819, dr. van Jost Herbort en Gretke.
Uit dit huwelijk:
1. Johann Thomas (Jan), volgt IIIa.
2. Carl, volgt IIIb.
3. Maria Charlotte, volgt IIIc.
4. Margaretha Alida, volgt IIId.

IIIa. Johann Thomas (Jan) Opten (Upton), geb. Engter 16 maart 1763, † Groningen 11 sept. 1826, tr. 1e Vries 10 dec. 1791 Aaltien Hindriks, geb. Drenth omstr. 1759, † Groningen 25 maart 1815; tr. 2e Groningen 18 aug. 1816 Trientje Abels, geb. Woltersum 13 sept. 1761, † Groningen 3 okt. 1843.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Geertruida, volgt IVa.
2. Hinderk Opten, ged. Groningen 9 mei 1794.

IVa. Anna Geertruida Opten, ged. Roden (Aduard) 16 sept. 1792, † Rolde 23 mei 1819, tr. Aduard 3 okt. 1813 Koop Hindriks Timmer, geb. 1787, ged. Rolde 16 dec. 1787, Timmerman.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Timmer, geb. Aduard 27 aug. 1814.
2. Jantien Timmer, geb. Aduard 17 april 1817.

IIIb. Carl Opten, geb. Engter vóór 15 sept. 1765, Moesker, † Groningen 30 mei 1851, tr. 1e Groningen 6 juli 1792 Geesjen (Geessien) Hindriks Bozen, geb. Zuidlaren omstr. 1759, † Groningen 19 febr. 1826; tr. 2e Groningen 7 juni 1827 Beijltijn Havinga, ged. Groningen 4 dec. 1774, winkelierster 1827-, † Groningen 29 okt. 1853.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Opten, geb. Groningen 1793.
2. Hindrik, volgt IVb.
3. Harmannus, volgt IVc.
4. Johannes, volgt IVd.

IVb. Hindrik Opten, geb. Zuidhorn 1795, ged. Groningen 23 aug. 1795, schuitevoerder, † Groningen 16 okt. 1857, tr. 1e Groningen 18 juni 1815 Maria Dorentina Helwich, ged. Groningen 25 okt. 1795, † ald. 30 aug. 1826; tr. 2e Groningen 29 nov. 1827 Dievertien Rosema, geb. Groningen 1791, † ald. 16 jan. 1866.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gezina Opten, geb. Groningen 26 okt. 1816, † ald. 10 dec. 1889.
2. Hemmo Opten, geb. Groningen 8 dec. 1818, † ald. 7 jan. 1819.
3. Ettien Opten, geb. Groningen 20 maart 1820, † ald. 16 jan. 1904.
4. Mijna Opten, geb. Groningen 10 aug. 1821, † ald. 13 dec. 1821.
5. Carel Opten, geb. Groningen 23 okt. 1822.
6. Johanna Opten, geb. Groningen 27 juni 1825, † ald. 10 maart 1827.
Uit het tweede huwelijk:
7. Sjabodinna Opten, geb. Groningen 11 okt. 1828, † ald. 1 juni 1874.
8. Bonna Opten, geb. Groningen 27 juni 1830, † ald. 25 juli 1916.
9. Geertruida Opten, geb. Groningen 31 juli 1833, † ald. 23 april 1874.
10. Hindrik Rosema Opten, geb. Groningen 2 april 1835, † ald. 25 mei 1835.

IVc. Harmannus Opten, geb. Groningen 12 jan. 1798, Hovenier 1818-, † Groningen 29 maart 1879, tr. Groningen 5 nov. 1818 Anna Jans Dooijes, geb. 1800, ged. Groningen 2 febr. 1800, † ald. 7 mei 1874.
Uit dit huwelijk:
1. Gezina Opten, geb. Groningen 22 aug. 1819, † ald. 22 juli 1840.
2. Willemina Opten, geb. Groningen 14 jan. 1821, † ald. 11 dec. 1825.
3. Carel, volgt Va.
4. Jantien Opten, geb. Groningen 7 jan. 1825, † ald. 2 okt. 1826.
5. Willemina Opten, geb. Groningen 12 febr. 1827, † ald. 1 nov. 1834.
6. Jan Opten, geb. Groningen 19 maart 1829, † ald. 28 mei 1874.
7. Harmannus Opten, geb. Groningen 22 juli 1831, † ald. 5 nov. 1831.
8. Harmanna Margaretha Opten, geb. Groningen 24 juli 1834, † ald. 20 aug. 1834.
9. Willem Harmannus Opten, geb. Groningen 13 dec. 1835, † ald. 10 juli 1838.

Va. Carel Opten, geb. Groningen 17 sept. 1822, Bloemkweker 1827-, † Groningen 16 mei 1895, tr. Groningen 28 maart 1850 Aukje Westenborg, geb. Groningen 1 sept. 1823, † ald. 8 okt. 1903.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Opten, geb. Groningen 27 jan. 1852, † ald. 17 mei 1921.
2. xxx Opten, levenloze zoon, geb. Groningen 29 maart 1854.
3. Arend Jan, volgt VIa.
4. Levenloze dochter, geb. Groningen 24 maart 1859.
5. Harmannus Carel Opten, geb. Groningen 7 april 1861, † Hoogeveen 17 nov. 1943, tr. RRuinen 27 febr. 1904 Jantje Stoker, geb. Beilen 1881, † Ruinen 5 april 1936.
6. Johannes, volgt VIb.

VIa. Arend Jan Opten, geb. Groningen 6 aug. 1855, † ald. 25 mei 1947, tr. Groningen 20 dec. 1882 Pietertje Voorsmit, geb. Groningen 15 juni 1851, † ald. 9 febr. 1922.
Uit dit huwelijk:
1. Carel, volgt VIIa.
2. Geesien Opten, geb. Groningen 27 febr. 1885, † Haren 4 juli 1942.
3. Aukje Opten, geb. Groningen 29 jan. 1893, tr. Groningen 3 april 1919 Gubal Posthumus, geb. Groningen 16 febr. 1890, Planter en administrateur op theeplantage, † Bandoeng 23 maart 1945.

VIIa. Carel Opten, geb. Groningen 15 nov. 1883, Organist, Bloemist, Muziekleraar, musicus 1933-, † Groningen 9 febr. 1974, tr. Groningen 16 juni 1910 Wigbolddina Broekema, geb. Nieuwolda 5 febr. 1889, † Groningen 2 april 1962.
Uit dit huwelijk:
1. Pietertje Opten, geb. Groningen 11 febr. 1911, † ald. 22 maart 2004, tr. Inze Hendrikus Oomen, geb. Dwingelo 1908, † Groningen 12 juni 1999.
2. Geert, volgt VIIIa.
3. Arenddina Jantina (Dien) Opten, geb. Groningen 30 jan. 1913, † Amsterdam 21 dec. 1997, tr. Zutphen 24 dec. 1943 Cornelis Moesman, geb. Balk 15 febr. 1914, † Amsterdam 14 jan. 1994.
4. Meindertje Geessien Opten, geb. Groningen 1925, † ald. 8 juli 1944.
5. Carolina (Carla) Opten, geb. Groningen 27 okt. 1928, † Drachten 5 april 2013.

VIIIa. Geert Opten, geb. Groningen 19 febr. 1912, † Bergen 25 jan. 1998, tr. Groningen 25 aug. 1942 Janna de Booijs.
Uit dit huwelijk:
Jan Opten, geb. Groningen 22 aug. 1946, † Maria Kani 16 dec. 1997.

VIb. Johannes Opten, geb. Groningen 26 febr. 1863, Banketbakker, † Groningen 7 nov. 1899, tr. Maarssen 5 juni 1890 Elisabeth Reimus, geb. Maarssen 11 mei 1861, † Utrecht 5 dec. 1937.
Uit dit huwelijk:
1. Carel Opten, geb. Utrecht 21 aug. 1890.
2. Catherina Maria Opten, geb. Groningen 22 nov. 1891.
3. Aukje Johanna Opten, geb. Groningen 5 juni 1897.

IVd. Johannes Opten, geb. Groningen 1799, Onderwijzer 1823-, schrijfmeester 1828-, † Groningen 20 juli 1849, tr. Anna (Anje) Harms Bussema, geb. Eppenhuizen 11 maart 1787, † Groningen 13 maart 1854.
Uit dit huwelijk:
1. Geziena Karelliena Harmanna Wibkeliena Opten, geb. Groningen 3 juli 1824, † Amsterdam 12 okt. 1894.
2. Karel Harm Remmers Opten, geb. Groningen 18 febr. 1828, Pianist 1959-, † Den Helder 1 nov. 1902, tr. Hellevoetsluis 20 jan. 1859 Johanna Elisabeth van Os, geb. Utrecht 21 dec. 1828, † Groningen 29 aug. 1870.

IIIc. Maria Charlotte Opten, ged. Engter 18 juni 1769, tr. Engter 26 okt. 1797 Johann Friedrich Spielmann, geb. Engter 1769, † 1830.
Uit dit huwelijk:
1. Cathrine Margrethe Spielmann, geb. Engter 11 april 1796.
2. Johann Friedrich Spielmann, geb. Engter 26 okt. 1797.
3. Claus Henrich Spielmann, geb. Engter 12 jan. 1800.

IIId. Margaretha Alida Opten, geb. 14 mei 1772, ged. Engter 30 mei 1772, † Linschoten 13 maart 1863, tr. Loenen 12 juli 1799 Johan Heinrich Fruchte, geb. Engter 10 juni 1768, † Linschoten 22 sept. 1823, zn. van Johan Henrich Früchte en Catherina Margaretha Vollmer.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Fruchte, geb. Linschoten 26 jan. 1800, † ald. 30 maart 1803.
2. Anna, volgt IVe.
3. Hendrik, volgt IVf.
4. Karel, volgt IVg.
5. Frederik Frugte (Fruchte), geb. Linschoterhaar 16 aug. 1807, † 21 mei 1811.
6. Levenloos kind, geb. Linschoten 16 mei 1810.

IVe. Anna Fruchte (Vruchten), geb. Linschoterhaar 1801, † Linschoten 25 sept. 1878, tr. Linschoten 30 jan. 1824 Aaldert (Albert/Albertus/Aalbert) Jenné, geb. Roozendaal 22 nov. 1799, † Utrecht 28 maart 1846, zn. van Christiaan en Johanna Veenhuijsen.
Uit dit huwelijk:
1. Christiaan, volgt Vb.
2. Hendrik Jenné, geb. Linschoten 13 maart 1826, † ald. 24 juni 1826.
3. Margareta Alieda Jenné, geb. Linschoten 4 april 1828, † ald. 8 juni 1830.
4. Margrieta Alida Jenné, geb. Linschoten 22 aug. 1830, † ald. 26 april 1915.
5. Johanna Alberta Jenné, geb. Linschoten 19 jan. 1832, † ald. 11 juli 1921.
6. Hendrik Jenné, geb. Linschoten 16 sept. 1833, † ald. 19 sept. 1901.
7. Annetta Hendrik Jenné, geb. Linschoten 25 sept. 1836, † ald. 16 maart 1838.

Vb. Christiaan Jenné, geb. Linschoten 17 jan. 1825, Hoofdonderwijzer, † Nieuwveen 8 febr. 1879, tr. 1e Ovezande 23 april 1851 Johanna Cornelia Dagevos, geb. 20 sept. 1825, † 1 mei 1865; tr. 2e Loenen 9 mei 1867 Dederica Alijda Van Os, geb. Baambrugge 12 febr. 1831.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jansje Jenné, geb. 1853, † 1906.
Uit het tweede huwelijk:
2. Kornelia Jenné, geb. 12 juni 1868.
3. Hendrik Jenné, geb. 22 dec. 1869, † Linschoten 20 sept. 1901.

IVf. Hendrik Frugte (Fruchte), geb. Linschooterhaar 22 sept. 1803, klompenmaker 1837-, † Barwoutswaarder 29 sept. 1872, tr. 1e Linschoten 6 nov. 1828 Susanne Ten Feld, geb. Arnhem 5 juni 1803, Dienstmaagd 1828-, † Barwoutswaarder 12 juni 1866; tr. 2e Barwoutswaarder 10 mei 1867 Sanna De Jong, geb. Bodegraven 22 okt. 1824, † Waarder 6 jan. 1903.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik, volgt Vc.
2. Theodora Fruchte, geb. Linschoten 2 april 1831, † Kamerik 18 juni 1901, tr. Kamerik Houtdijken 24 okt. 1856 Lambertus Van Vliet, geb. Linschoten 20 maart 1827, Timmermansknecht 1856-, † Kamerik 26 april 1902.
3. Grietje Alida Fruchte, geb. Linschoten 5 febr. 1832, † ald. 16 febr. 1832.
4. Margrieta Alida Fruchte, geb. Linschoten 28 juni 1833, † ald. 7 febr. 1834.
5. Hermanus Fruchte, geb. Linschoten 11 jan. 1835, † ald. 11 sept. 1847.
6. Karel, volgt Vd.
7. Willem Fruchte, geb. Linschoten 18 mei 1839, † ald. 18 nov. 1839.
8. Willem Fruchte, geb. Linschoten 5 nov. 1840, † ald. 6 nov. 1840.
9. N.n. Fruchte, geb. Linschoten 13 dec. 1841, † ald. 13 dec. 1841.
10. Albertus, volgt Ve.

Vc. Hendrik Frugte, geb. Linschoten 4 sept. 1829, Opzichter stadskantoor Amsterdam, Arbeider Lisse, † Amsterdam 7 sept. 1897, tr. Lisse 1 dec. 1859 Wilhelmina Brouwer, geb. Hillegom 6 maart 1833, † Amsterdam 15 juli 1881.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt VIc.
2. Albertus, volgt VId.
3. Karel Frugte, geb. Hiillegom 8 nov. 1863, Hospitaalbediende, † Indië 1894.
4. Cornelis Lubertus, volgt VIe.
5. Pieter, volgt VIf.

VIc. Hendrik Frugte, geb. Lisse 14 jan. 1860, wijnkopersknecht 1883-, Bediende 1884-, Bediende 1894-, wijnkopersknecht 1911-, winkelier 1917-, † Amsterdam 28 juni 1928, tr. 1e Amsterdam 31 okt. 1883 Cornelia Geertruida Schrunder, geb. Amsterdam 28 juli 1862, † ald. 15 jan. 1914; tr. 2e Amsterdam 9 maart 1916 (echtsch. ingeschr. ald. 28 april 1919) Geertje Faber, geb. Leeuwarden 1871.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wilhelmina Frugte, geb. Amsterdam 11 aug. 1884, † ald. 9 maart 1967.
2. Hendricus Franciscus Frugte, geb. Amsterdam 22 april 1887, † ald. 27 febr. 1888.
3. Franciscus Hermanus Hendrik Frugte, geb. Amsterdam 1889, kelner 1911-, tr. Amsterdam 7 dec. 1911 Christina Everarda Siteur, geb. Maarssen 1886.
4. Henrica Frugte, geb. Amsterdam 23 juni 1891, † ald. 1 mei 1979, tr. Amsterdam 15 mei 1917 Frederik Antoon van Bruggen, geb. Amsterdam 1886, kantoorbediende.
5. Hendrik, volgt VIIb.

VIIb. Hendrik Frugte, geb. Amsterdam 20 sept. 1894, † ald. 31 aug. 1958, tr. Amsterdam 15 mei 1919 Henrietta Jakoba Slokker, geb. Muiden 16 jan. 1891, † Amsterdam 5 jan. 1971.
Uit dit huwelijk:
Cornelia Geertruida Frugte, geb. Amsterdam 18 okt. 1921.

VId. Albertus Frugte, geb. Hillegom 28 sept. 1861, Bediende, Koffiehuishouder 1897-, kelner 1900-, cafehouder 1916-, † Amsterdam 2 nov. 1933, tr. Amsterdam 24 april 1884 Christina Angenita Louisa Hankart, geb. Amsterdam 9 sept. 1862, † ald. 25 april 1951.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt VIIc.
2. Catherina Francina, volgt VIId.
3. Maria Christina, volgt VIIe.
4. Johanna, volgt VIIf.
5. N.n. Frugte, levenloos kind, geb. Amsterdam 8 april 1893.
6. Henderika Johanna Theodora, volgt VIIg.
7. Albertus, volgt VIIh.
8. Christina Angenita Louisa Frugte, geb. Amsterdam 3 sept. 1900, tr. 1e Amsterdam 12 sept. 1917 (echtsch. ingeschr. ald. 20 mei 1927) Johan Ros, geb. Amsterdam 1898; tr. 2e Amsterdam 22 maart 1928 Arie Johan Daniel De Bruin, geb. Amsterdam 1902, ijzerwerker 1928-.

VIIc. Hendrik Frugte, geb. Amsterdam 9 maart 1885, † ald. 6 dec. 1949, tr. Amsterdam 2 dec. 1909 Francina Anna Geertruida Van Brussel, geb. Wormerveer 26 nov. 1886, Handelsreiziger 1909-, † Amsterdam 25 juni 1951.
Uit dit huwelijk:
1. Francina Anna Geertruida Frugte, geb. Amsterdam 20 sept. 1910, † ald. 11 febr. 1944, tr. Amsterdam 13 mei 1931 Benjamin Nehemia Bachra, geb. Amsterdam 4 febr. 1904, † ald. 15 febr. 1977.
2. Hendrik Frugte, geb. Amsterdam 20 aug. 1924, † Edmonton 1990.

VIId. Catherina Francina Frugte, geb. Amsterdam 8 juni 1886, † ald. 22 jan. 1944, tr. Amsterdam 6 maart 1912 Gerardus Hendrikus Van Brussel, geb. Alkmaar 1886, Huisschilder 1912-.
Uit dit huwelijk:
1. Johanne Van Brussel.
2. Catherina Francina Van Brussel.

VIIe. Maria Christina Frugte, geb. Nieuwer Amstel 18 aug. 1888, † Breda 22 mei 1962, tr. Amsterdam 11 aug. 1910 Nicolaas Thime, geb. Amsterdam 17 mei 1884, Timmerman, † Amsterdam 5 maart 1955.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Frederik Thime, geb. Amsterdam 23 juni 1911.
2. Albertus Thime, geb. Amsterdam 13 febr. 1916.

VIIf. Johanna Frugte, geb. Amsterdam 10 okt. 1890, † ald. 7 nov. 1918, tr. Amsterdam 1 juni 1911 Willem Hendrik Swart, geb. Leeuwarden 1 febr. 1881, Metaalslijper; hij hertr. Amsterdam 23 jan. 1924 Elisabeth Overeem.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Swart, geb. Amsterdam 25 sept. 1915.
2. Willem Hendrik Swart, geb. Amsterdam 19 mei 1918, † ald. 21 febr. 1997.

VIIg. Henderika Johanna Theodora Frugte, geb. Amsterdam 21 april 1894, † ald. 30 nov. 1965, tr. Amsterdam 1 juni 1922 Cornelis Roijé, geb. Amsterdam 5 dec. 1891, chauffeur 1922-.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Roijé, geb. Amsterdam 1 dec. 1922, † ald. 14 april 1975.
2. Albertus Roijé, geb. Amsterdam 20 juli 1927.

VIIh. Albertus Frugte, geb. Amsterdam 18 febr. 1897, Huisschilder 1916-, † Amsterdam 15 juli 1965, tr. Amsterdam 15 nov. 1916 Annechien Braam, geb. Nieuwer Amstel 24 sept. 1893.
Uit dit huwelijk:
1. Albertus Frugte, geb. Gouda 16 febr. 1918, † Neuengamme 10 maart 1945.
2. Cornelis, volgt VIIIb.
3. Johanna Helena Frugte, geb. Den Haag 5 febr. 1926.

VIIIb. Cornelis Frugte, geb. Den Haag 1 aug. 1921, † ald. 26 mei 1995, tr. Johanna Diedricha Knetemann.
Uit dit huwelijk:
Bertus Frugte, geb. Den Haag 8 febr. 1949, † ald. 26 juni 1996.

VIe. Cornelis Lubertus Frugte, geb. Hillegom 3 dec. 1865, wijnkopersknecht, † Amsterdam 27 sept. 1912, tr. Amsterdam 26 mei 1887 Johanna Maria De Vogel, geb. Amsterdam 23 jan. 1861.
Uit dit huwelijk:
1. Albertus Hermanus Frugte, geb. Amsterdam 18 aug. 1888, † Medemblik 7 aug. 1931.
2. Wilhelm Cornelis Frugte Frugte, geb. Amsterdam 18 aug. 1888.
3. Cornelis Lubertus Frugte, geb. Amsterdam 6 sept. 1889, † ald. 12 jan. 1890.
4. Everdina Johanna Maria Frugte, geb. Amsterdam 9 febr. 1891, † ald. 16 maart 1892.
5. Wilhelmina Johanna Frugte, geb. Amsterdam 28 febr. 1892, kostuumnaaister, † Laren 17 mei 1973, tr. Franeker 8 jan. 1920 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 17 mei 1951) Andreas Noordenbos, geb. Leeuwarden 6 maart 1896, Banketbakker.
6. Johanna Maria Frugte, geb. Amsterdam 1893, † Haarlem 14 sept. 1981, begr. Crematorium Westerveld 17 sept. 1981, tr. Amsterdam 20 nov. 1919 Gerrit Dral, geb. Enkhuizen 12 dec. 1887, Hoofdmachinist MS Berenice KNSM 1940-, † atlantische Oceaan 22 juni 1940, zn. van Klaas en Trijntje De Hart (Wart) en wedr. van Hendrina Bezaan.
7. Wilhelm Cornelis Frugte, geb. Amsterdam 24 nov. 1894, † Ermelo 7 juli 1945, tr. Maria Stip, geb. Ermelo 2 april 1890, † ald. 13 febr. 1958.

VIf. Pieter Frugte, geb. Beverwijk 26 jan. 1868, kelner 1896-, Buffetchef 1918-, tr. 1e Amsterdam 30 juli 1896 Jannetje Van Wettum, geb. 1870; tr. 2e Amsterdam 11 juli 1918 (echtsch. ingeschr. ald. 21 juni 1919) Neeltje Moos.
Uit het eerste huwelijk:

VIIi. Belia Johanna Wilhelmina Frugte, geb. Amsterdam 26 aug. 1897, † Leiden 7 dec. 1983, tr. 1e Batavia 29 aug. 1919 (echtsch. ingeschr. 1 mei 1931) Felix Constantijn Scholte, geb. Bandjermassin BORNEO 26 dec. 1896, † Haarlem 24 jan. 1978; tr. 2e Amsterdam 17 maart 1932 Lucas Remigius Van Hilst, geb. Amsterdam 11 aug. 1899, Brievenbesteller, † Amsterdam 31 okt. 1979.
Uit het eerste huwelijk:
1. Julia Helena Scholte.
2. Bram Scholte, † 1920.

Vd. Karel Fruchten, geb. Linschoten 20 juli 1837, Arbeider 1863-, † Leiden 6 dec. 1885, tr. 1e Hillegom 30 aug. 1861 Maria Vermeer, geb. Hillegom 31 maart 1839, † Sassenheim 22 jan. 1862; tr. 2e Haarlemmermeer 18 dec. 1862 Tieske Gerardina De Lange, geb. Norg 15 april 1842, Bloemist 1862-, † Gouda 1 aug. 1883.
Uit het tweede huwelijk:
1. Gerardina Christina Fruchte, geb. Lisse 23 nov. 1863, † Leiden 25 febr. 1918, tr. Gouda 18 maart 1885 Klaas Holsteijn, geb. Amsterdam 11 juni 1859, † Zoeterwoude 21 jan. 1940.
2. Doortje, volgt VIg.
3. Susanna Fruchten, geb. Alphen aan den Rijn 7 jan. 1870, † ald. 9 dec. 1871.
4. Suzanna, volgt VIh.
5. Hendrik Casper Lubertus Fruchten, geb. Woerden (Alphen) 24 juni 1874, Koopman, kruideniersknecht, schoenmaker 1894-, † Leiden 15 okt. 1951, tr. Leiden 16 maart 1921 Teuntje Owel, geb. Leiden 30 nov. 1886, † Oegstgeest 30 april 1936.
6. Karel Johannes, volgt VIi.
7. Tieske Gerardina Fruchte, geb. Gouda 26 aug. 1880, † ald. 8 dec. 1880.

VIg. Doortje Fruchten, geb. Woerden 6 dec. 1865, † Gouda 1929, tr. Amsterdam 15 sept. 1886 Kornelis Van Streepen, geb. Zoutkamp (Ulrum) 10 mei 1858, † Warnsveld 8 april 1929.
Uit dit huwelijk:
1. Sophia Hendrika van Streepen, geb. Amsterdam omstr. 1890, † Oegstgeest 3 dec. 1945.
2. Cornelia Doortje van Streepen, geb. Amsterdam omstr. 1892, tr. Amsterdam 8 mei 1918 Jeekele Visser, geb. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde omstr. 1885.
3. Jan Franciscus van Streepen, geb. Amsterdam omstr. 1898.

VIh. Suzanna Fruchten, geb. Alphen 18 april 1872, † Leiden 15 dec. 1927, tr. Leiden 24 mei 1893 Hendricus Lek, geb. Haarlem 18 febr. 1872, † Leiden 24 juli 1938.
Uit dit huwelijk:
1. Hendricus Johannes Lek, geb. Leiden 2 febr. 1895.
2. Gerardina Christina Lek, geb. Leiden 8 sept. 1896, tr. Leiden 1 juni 1921 Cornelis Ligthart Schenk, geb. Leiden omstr. 1891.
3. Karel Lek, geb. Leiden 2 mei 1899.
4. Klaas Lek, geb. Leiden 24 juli 1901, † ald. 25 sept. 1901.
5. Clasina Lek, geb. Leiden 21 juni 1904.
6. Suzanna Lek, geb. Leiden 3 jan. 1908.
7. Klaas Lek, geb. Leiden 6 mei 1911, † ald. 20 nov. 1911.
8. Klaas Lek, geb. Leiden 26 jan. 1913.

VIi. Karel Johannes Van Fruchten, geb. Gouda 14 febr. 1877, stadswerkman, † Leiderdorp 18 maart 1950, begr. Begraafplaats Leiderdorp, tr. Leiden 21 aug. 1901 Jannetje Johanna Van Klaveren, geb. Hazerswoude 1877, † Leiderdorp 3 febr. 1944.
Uit dit huwelijk:
1. Antje Van Fruchten, geb. Leiden 6 juni 1902, † ald. 31 maart 1985, begr. algemene begraafplaats Leiderdorp.
2. Karel Johannes, volgt VIIj.
3. Gerardina Christina Van Fruchten, geb. Leiden 3 juni 1905, tr. A. De Lijster.
4. Engelbrecht Van Fruchten, geb. Leiden 4 sept. 1906, tr. Leiden 15 aug. 1934 (echtsch. ingeschr. ald. 15 febr. 1940) Johanna Alexandrina Peverelli, geb. Den Haag 6 april 1912, † Sintjansgeleen 24 juli 2011.
5. Willem Van Fruchten, geb. Leiden 17 juni 1908, Uitvoerder 1965-, † Leiden 17 sept. 1965, tr. Leiden 23 juli 1930 Arina Klazina Dam, geb. Woubrugge 1913.
6. Frederika Maria van Fruchten, geb. Leiden 1910, gezelschapsdame 1963-, † Leiden 24 nov. 1963.
7. Clasina Van Fruchten, geb. Leiderdorp 29 april 1912, Dienstbode 1939-, † Leiden 22 dec. 1939.
8. Maria Van Fruchten, geb. Leiden 1918, † ald. 9 jan. 1919.

VIIj. Karel Johannes Van Fruchten, geb. Leiden 30 april 1904, † Leeuwarden 24 mei 1991, tr. 13 aug. 1929 Aaltje Hendrika Eisenga, geb. Veur 1908, † Leeuwarden 12 febr. 1981.
Uit dit huwelijk:
Karel Johannes van Fruchten, geb. Katwijk 16 dec. 1929.

Ve. Albertus Fruchte, geb. Linschoten 23 mei 1846, klompenmaker volgens aktes, wolgaarder??, † Kamerik 27 febr. 1917, tr. Kamerik 20 nov. 1874 Ariaantje Bol, geb. Waarder 21 sept. 1850, † Kamerik 24 juni 1924.
Uit dit huwelijk:
1. Susanna Adriana Fruchte, geb. Kamerik 31 okt. 1875, † ald. 15 febr. 1876.
2. N.n. Fruchte, geb. Kamerik 30 jan. 1877, † ald. 30 jan. 1877.
3. Mijntje Fruchte, geb. Kamerik 30 april 1878, † ald. 25 juli 1886.
4. Hendrik Fruchte, geb. Kamerik 27 juni 1879, † ald. 18 febr. 1880.
5. Susanna Fruchte, geb. Kamerik 10 maart 1881.
6. Adriana Fruchte, geb. Kamerik 5 mei 1884.

IVg. Karel Frugte (Fruchte), geb. Linschoterhaar 23 mei 1805, schoenmaker, † ’s Graveland 31 mei 1868, tr. Utrecht 14 mei 1828 Maria Gerritsen (Garritsen), geb. Bronkhorst (Steenderen) 11 aug. 1796, ged. Bronkhorst 14 aug. 1796, † Zevenhoven 26 nov. 1868, dr. van Garrit Jan Gerretsen (Garritzen) en Elsken Van Londen.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt Vf.
2. Gerrit Jan Fruchte, geb. Linschoten 29 nov. 1830, † ald. 16 jan. 1831.

Vf. Hendrik Frugte, geb. Driebergen 30 maart 1829, † Lisse 8 febr. 1917, tr. 1e Zwolle 20 mei 1858 Dirkje Slag, geb. Zwolle 8 sept. 1828, Dienstmeid, † Zeist 6 mei 1892, dr. van Johannes en Alida Johanna Kisjes; tr. 2e Zwolle 21 mei 1895 Helena Maria Elisabeth van der Vegt, geb. Zwolle 3 febr. 1840, † Utrecht 18 april 1925.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Frugte, geb. Zwartsluis 7 mei 1859, † ald. 20 juni 1862.
2. Alida Johanna Frugte, geb. Zwartsluis 21 april 1860, † Dordrecht 15 nov. 1919.
3. Karelina, volgt VIj.
4. Maria Frugte, geb. Zwartsluis 29 dec. 1862, † Dordrecht 6 maart 1947.
5. Karel Frugte, geb. Zwartsluis 29 juli 1864, † ald. 6 maart 1865.
6. Johanna, volgt VIk.
7. Hendrika (Rieka), volgt VI-l.
8. Karel, volgt VIm.

VIj. Karelina Frugte, geb. Zwartsluis 22 juni 1861, † Dordrecht 2 jan. 1962, tr. Zeist 31 maart 1891 Abraham Benjamin Breebaart, geb. 1855.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Marie Johan Pieter Christiaan Breebaart, geb. Heemstede 1892, tr. Heemstede 28 dec. 1922 Leonie van Steenbergen, geb. Uitgeest 1891.
2. Marius Johannes Hendrik Breebaart, geb. Nieuwer Amstel 1896, tr. Heemstede 28 mei 1920 Jeannette Goldschmeding, geb. Amsterdam 1896.

VIk. Johanna Frugte, geb. Zwartsluis 20 juni 1866, kiniderjuffrouw, † Rotterdam 10 febr. 1946, tr. Dordrecht 9 jan. 1902 Dirk Kouwenhoven, geb. Delfshaven 3 okt. 1857, † Rotterdam 5 dec. 1923.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Hendrik Kouwenhoven, geb. Rotterdam 23 nov. 1902, tr. Rotterdam 20 juni 1929 Annetje Hoogendijk, geb. Rotterdam 9 nov. 1904.
2. Dirk Kouwenhoven, geb. Rotterdam 9 okt. 1903, tr. Rotterdam 22 okt. 1930 Helena Anna Maria Josepha Bloemen, geb. Schiedam 17 mei 1908.
3. Adriana Maria Magdalena Kouwenhoven, geb. Rotterdam 29 jan. 1905.
4. Hendrika Kouwenhoven, geb. Rotterdam 14 mei 1906, tr. Schiedam 27 febr. 1935 Dirk Poot, geb. Schiedam.

VI-l. Hendrika (Rieka) Frugte, geb. Zevenhoven 2 april 1868, † Dordrecht 17 maart 1942, tr. Zeist 5 juni 1889 Johannes Ouborg, geb. Dordrecht 17 aug. 1863, Koopmsn, † Dordrecht 8 febr. 1941.
Uit dit huwelijk:
1. Dorothea Ouborg, geb. Dordrecht 15 april 1890, † ald. 23 juni 1963.
2. Hendrika Ouborg, geb. Dordrecht 3 april 1891, † Amersfoort 9 april 1972.
3. Johannes Ouborg, geb. Dordrecht 25 april 1892, † ald. 21 okt. 1895.
4. Dirkje Hendrika Ouborg, geb. Dordrecht 22 sept. 1893, † Haarlem 6 mei 1944.
5. Engeltje Ouborg, geb. Dordrecht 23 maart 1895, † Bussum 21 sept. 1969.
6. Alida Johanna, volgt VIIk.
7. Johannes Ouborg, geb. Dordrecht 28 dec. 1897, † Den Haag 17 febr. 1963.
8. Karelina Ouborg, geb. Dordrecht 13 jan. 1899, † Rotterdam 23 mei 1959.
9. Johanna Ouborg, geb. Dordrecht 30 april 1900, † ald. 17 sept. 1981.
10. Maria Ouborg, geb. Dordrecht 2 okt. 1902, † Scharsterland 26 dec. 1986.
11. Pieternella Cornelia Ouborg, geb. Dordrecht 4 jan. 1904, † Zwijndrecht 26 jan. 1979.
12. Sophia Cornelia Hendrika Ouborg, geb. Dordrecht 3 maart 1905, † Voorburg 17 jan. 1980.
13. Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina Ouborg, geb. Dordrecht 16 jan. 1909, † Amersfoort 12 mei 1977.

VIIk. Alida Johanna Ouborg, geb. Dordrecht 2 sept. 1896, † ald. 16 april 1983, tr. Dordrecht 23 mei 1923 Karel Hendrik Frugte (VII-l).
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Maria (Rie) Frugte, geb. Dordrecht 14 maart 1924, † Rayway, New Jersey 10 april 2010.
2. Johannes (Jan) Frugte, geb. Dordrecht 16 mei 1925, † Haarlem 3 jan. 1993, tr. Den Haag 19 april 1949 Adriana Hendrika (Ada) van ’t Riet, geb. Den Haag 26 dec. 1926, Register accountant 1948-, † Bennebroek 10 nov. 2017.
3. Hendrik Karel (Henk), volgt VIIIc.

VIIIc. Hendrik Karel (Henk) Frugte, geb. Zwijndrecht 19 okt. 1928, † Hillsborough Florida, VS 15 nov. 1991, tr. Hillsborough Florida, VS 26 juni 1957 (echtsch. ingeschr.) Diane J. Johnson, geb. Tampa Florida 8 juli 1936, † ald. 29 maart 2013.
Uit dit huwelijk:
Linda Frugte, geb. Tampa Florida 8 nov. 1957, † 4 jan. 2016.

VIm. Karel Frugte, geb. Zevenhoven 26 nov. 1870, † Amsterdam 12 dec. 1948, tr. 1e Numansdorp 1 mei 1891 Maria C. Scheepmaker, geb. Numansdorp 25 nov. 1870, † Haarlemmermeer 1 jan. 1912, dr. van Gerardus en Cornelia Kruijswijk; tr. 2e Haarlem 10 juli 1912 Johanna Hendrika Scheepmaker, geb. Numansdorp 10 april 1877, † Amsterdam 21 dec. 1935, zuster van zijn eerste echtgenote.
Uit het eerste huwelijk:
1. Karel Hendrik, volgt VII-l.
2. Cornelia Gerarda (Cor), volgt VIIm.
3. Hendrik Dirk Frugte, geb. Nieuwenhoorn 1 aug. 1897, † Den Helder 17 nov. 1918.
4. Gerarda Helena, volgt VIIn.
5. Dirk Johan, volgt VIIo.
6. Antonia Cornelia (Annie), volgt VIIp.
7. Marius Karel, volgt VIIq.
8. Alida Johanna (Alie), volgt VIIr.
9. Maria Cornelia (Mies) Frugte, geb. Haarlemmermeer 25 aug. 1907, tr. Bussum 11 mei 1932 Hendrik Pieter De Bruin, geb. Bussum 1907, gereedschapsmaker.
10. Johan Hendrik Frugte, geb. Haarlemmermeer 19 nov. 1908, † Amsterdam 6 juni 1980, tr. Amsterdam 21 juni 1933 Elisabeth Wilhelmina Zand, geb. Amsterdam 14 maart 1906, † ald. 17 jan. 1982.
11. Gerardus C., volgt VIIs.
12. Karelina Hendrika Frugte, geb. Haarlemmermeer 30 dec. 1911, † Woerden 4 jan. 1991.
Uit het tweede huwelijk:
13. Leonard Johan, volgt VIIt.
14. Hendrika Johanna (Rika), volgt VIIu.
15. Cornelia G., volgt VIIv.
16. Petronella Frugte, geb. Haarlemmermeer 21 april 1917, † ald. 1 april 1918.
17. Hendrik, volgt VIIw.
18. Karel Frugte, levenloze zoon, geb. Amsterdam 2 febr. 1924.

VII-l. Karel Hendrik Frugte, geb. Numansdorp 30 okt. 1891, Administrateur, † Den Haag 10 dec. 1945, tr. Dordrecht 23 mei 1923 Alida Johanna Ouborg (VIIk).

VIIm. Cornelia Gerarda (Cor) Frugte, geb. Numansdorp 22 nov. 1893, † Meppel 31 okt. 1981, tr. Haarlemmermeer 3 juni 1919 Willem Uiterwijk, geb. Bloemendaal 27 sept. 1891, Bosbaas, † Rheden 2 mei 1976.
Uit dit huwelijk:
1. Anton Uiterwijk.
2. Maria Cornelia Uiterwijk.
3. Gerardus Theodorus Uiterwijk, geb. Dalfsen aug. 1921, † ald. 8 nov. 1921.

VIIn. Gerarda Helena Frugte, geb. Zuid-Beijerland 21 maart 1899, † Zutphen 6 sept. 1944, tr. 1e Amsterdam 9 nov. 1921 (echtsch. ingeschr. ald. 24 nov. 1924) Hendrik Christiaan van El, geb. Amsterdam 28 april 1889, Verpleger, Opzichter Rijksmuseum 1921-, † Enkhuizen 26 aug. 1956; tr. 2e Amsterdam 7 aug. 1935 Jan Albert Poortier, geb. Zwolle 2 aug. 1880, Boekhouder, conciërge, inspecteur verzekeringen, † Amsterdam 24 febr. 1957, gesch. echtg. van Elsiena Edens.
Haar kinderen:
1. Gerarda Helena Frugte, geb. Valburg 21 febr. 1917, † Nijmegen 9 juni 1999.
2. Jeannette Alberthe (Nettie), volgt VIIId.
Uit het eerste huwelijk:
3. Helena Gerarda (Lena) van El, geb. Amsterdam 15 mei 1922.
4. Hary van El, geb. Antwerpen 27 april 1925, † Amstelveen 13 juli 2005.

VIIId. Jeannette Alberthe (Nettie) Frugte, geb. Amsterdam 29 sept. 1923, † Zutphen 6 sept. 1944.
Uit haar relatie met Georg Hillert, geb. Hasenau Duitsland 11 okt. 1920, zn. van Georg? en Ingrid Frida Hillert:
Jan Albert Georg Frugte, geb. Amsterdam 28 sept. 1942, † Krommenie 23 juni 2003.

VIIo. Dirk Johan Frugte, geb. Zuid-Beijerland 9 dec. 1900, Ambtenaar der secretarie, Journalist, Adjunct commies 1935-1937, † Amsterdam 9 april 1949, tr. Haarlemmerliede 5 sept. 1923 (door echtsch. ontbonden Amsterdam 5 sept. 1927) Adriana Lokerse, geb. ’s Heer Arendskerk 15 dec. 1900, † Zwanenburg 25 maart 1980.
Uit zijn huwelijk:
1. Adry Dicky Frugte, geb. Hoofddorp 2 maart 1925.
2. Johanna Frugte, geb. Amsterdam 30 juni 1926.
Uit zijn relatie met Trijntje Assems, geb. Purmerend 18 juni 1906, † Assendelft:
3. Johan Frugte, geb. Amsterdam 15 febr. 1941, † 2006.

VIIp. Antonia Cornelia (Annie) Frugte, geb. Dordrecht 18 juni 1902, † Utrecht 19 juli 1989, tr. Utrecht 11 juli 1934 Willem Johannes Westdijk, geb. Utrecht 30 juni 1908, † 19 dec. 1984.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Westdijk, geb. Utrecht 7 aug. 1935, † ald. 21 sept. 1940.
2. Rob Westdijk, geb. Utrecht 16 april 1941, † ald. 23 april 1989.

VIIq. Marius Karel Frugte, geb. Haarlemmermeer 26 mei 1904, † Sutherland Shire 4 april 1964, tr. Amsterdam 15 juli 1925 Teuna Van Oorschot, geb. Amsterdam 19 maart 1906, † Sutherland Shire 1 okt. 1986, dr. van Adrianus en Elizabeth Visser.
Uit dit huwelijk:
Karel Adriaan Frugte, geb. Amsterdam 7 okt. 1926.

VIIr. Alida Johanna (Alie) Frugte, geb. Haarlemmermeer 14 maart 1906, † Antwerpen 22 sept. 1988, tr. Hector Bossant, geb. Antwerpen 11 sept. 1905, † ald. 12 nov. 1988.
Uit dit huwelijk:
Alois Bossant, geb. Antwerpen 1933, † 2008.

VIIs. Gerardus C. Frugte, geb. Haarlemmermeer 15 mei 1910, † Amsterdam 20 aug. 1979, tr. Amsterdam 27 sept. 1933 Clasina C (Ina) Eland, geb. Zevenbergen 1 mei 1908, † Amsterdam 1 juni 1991, dr. van Pieter Johannes en Apolonia Adriana van den Berg.
Uit dit huwelijk:
Hendricus Karel Frugte, geb. Haarlemmermeer 12 dec. 1944, † Viana do Castelo Portugal 15 aug. 1982.

VIIt. Leonard Johan Frugte, geb. Haarlemmermeer 26 dec. 1913, † Amsterdam 3 aug. 1951, tr. Amsterdam 25 mei 1939 Johanna Elisabeth De Kruijf, geb. Sloten 22 mei 1915, † Heiloo 21 aug. 1999, dr. van Evert en Theresia Elisabeth La Grouw.
Uit dit huwelijk:
Leonard Johan Frugte, geb. Amsterdam 8 juli 1943, † Brugge 4 maart 2018.

VIIu. Hendrika Johanna (Rika) Frugte, geb. Haarlemmermeer 3 dec. 1914, † Amsterdam 13 nov. 1952, tr. Amsterdam 24 april 1941 Cornelis Antonie (Kees) Faber, geb. Amsterdam 24 sept. 1913, † Hoorn 21 febr. 1984, zn. van Sijtze en Gerritje de Visser; hij hertr. Amsterdam 1 mei 1953 Johanna (Joke) E.M.H. Schellinger.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Hendrik Karel (Jos) Faber, geb. Amsterdam 10 okt. 1942, † Groningen 9 aug. 2017.
2. Karel Faber, geb. Amsterdam 12 dec. 1949, † ald. 20 mei 1983.

VIIv. Cornelia G. Frugte, geb. Haarlemmermeer 4 maart 1916, † Den Haag 6 febr. 1998, tr. Watergraaafsmeer 4 mei 1939 Hendricus Christiaan Kruis, geb. Amsterdam 8 febr. 1911, † Frankrijk 5 dec. 1983.
Uit dit huwelijk:
1. Alfred Eduard Leopold (Fred) Kruis, geb. Amsterdam 26 april 1943, Boekhouder uitgeverij, † Frankrijk 16 aug. 2006.
2. Paul Peter Alexander Kruis, geb. Den Haag 7 okt. 1949, † 1995.

VIIw. Hendrik Frugte, geb. Haarlemmermeer 18 mei 1919, † Apeldoorn 3 jan. 1999, tr. 1e 18 april 1946 Annechien Kassies, geb. Lemmer 4 april 1918, † Apeldoorn 1 mei 1993; tr. 2e 1996 Wilma Tuls (Vogelzang), geb. Holland, Michigan 1916, † Michigan 14 mei 2010.
Uit het eerste huwelijk:
Hendrika Margaretha Cornelia (Rieke) Frugte, geb. Den Haag 17 mei 1954, † Apeldoorn 29 nov. 2011.


Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 29 nov. 2020 10:31:53
Bestand C:\Users\Karel\Documents\Aldfaer\Stambomen\familie20190203